ย้อนดูภาพในอดีตที่โกฉุย ทำเพื่อศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย แล้วภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เกาะสมุย...ขอขอบคุณโกฉุย จากใจจริงครับ ......ดูคลิป

ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย(หน้าค่าย-หัวถนน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายวริช พงศ์ฉบับนภา ประธานศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย พร้อมคณะกรรมการศาลเจ้า ให้การต้อนรับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกอบพิธีเบิกเนตร โดยได้รับเกียรติจาก ริว จิตสัมผัส ร่วมในพิธี ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 และวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559
ขอบคุณ วีดีโอ โดยคุณ สุชาติ หาญกิจ

 

ดร สามารถ ราชพลสิทธิ์ เตรียมอุดมรุ่นเดียวกัน คนพัทลุง
และอดีต รองผู้ว่า กทม พรรค ปชป
มอบเงินให้ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย 4หมื่นบาท สนับสนุนการสอนภาษาจีนให้กับรากหญ้าที่มาทำมาหากินบนเกาะสมุย
ได้มีโอกาสทางการศึกษา เช่น เมืองใหญ่ๆ

ในโครงการ "มอบไว้ ให้กับแผ่นดิน "

ณ ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย(หน้าค่าย-หัวถนน)
สมาคม ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย(หน้าค่าย-หัวถนน)
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ


agents การท่องเที่ยวจากเฉินตู มอบเงินให้ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย 1แสนบาท
เพราะซาบซึ้งที่ช่วยอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมจีนในดินแดนโพ้นทะเล

ในโครงการ "มอบไว้ ให้กับแผ่นดิน "

ณ ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย(หน้าค่าย-หัวถนน)
สมาคม ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย(หน้าค่าย-หัวถนน)
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

คุณสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ ร่วมกับคณะญาติ มาเยี่ยมสักการะองค์กวนอู
พร้อมกับบริจาคเงินเพื่อ สมทบ สร้างองค์กวนอู และทำนุบำรุงศาลเจ้า ให้มีความงาม
เ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ในอนาคต เป็น การสร้างงาน สร้างอาชีพแก่สังคม

ในโครงการ "มอบไว้ ให้กับแผ่นดิน "

ณ ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย(หน้าค่าย-หัวถนน)
สมาคม ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย(หน้าค่าย-หัวถนน)
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

คุณจันทร รัตนสุวรรณ มาเยี่ยมสักการะองค์กวนอู
พร้อมกับบริจาคเงินเพื่อ สมทบ สร้างองค์กวนอู และทำนุบำรุงศาลเจ้า ให้มีความงาม
เ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ในอนาคต เป็น การสร้างงาน สร้างอาชีพแก่สังคม

ในโครงการ "มอบไว้ ให้กับแผ่นดิน "

ณ ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย(หน้าค่าย-หัวถนน)
สมาคม ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย(หน้าค่าย-หัวถนน)
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับและ สมาคม ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย(หน้าค่าย-หัวถนน)ขอขอบคุณ
ท่านผู้บริจาคท่านอื่นที่ไม่มีรูป ณ วันบริจาคเงิน สมทบ สร้างองค์กวนอู และทำนุบำรุงศาลเจ้า มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

--------------------


วัตถุประสงค์ ความตั้งใจในอนาคต

1. สร้างองค์กวนอูสัมฤทธิ์สูง 16 เมตร มูลค่าเกือบ 20 ล้านบาท เพื่อจะได้เป็น icon ของนักท่องเที่ยวมาเกาะสมุยในอนาคต ซึ่งจะเป็นจุดแวะพักของตลาด sight seeing จะสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนที่ทำมาหากินที่เกาะสมุย

2. เป็นที่สอนภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) หลักสูตรระยะสั้น ให้กับลูกหลานรากหญ้าที่ทำมาหา
กินบนเกาะสมุย

3. สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติความเป็นมาของคนจีนไหหลำบนเกาะสมุย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รากเหง้า ถิ่นกำเนิด ของตัวเอง และให้คนภายนอกและนักท่องเที่ยวได้ทราบด้วย

4. สร้างอาคารหอแซ่สกุล สร้างสาแหรกแซ่สกุล ทางคอมพิวเตอร์ บันทึกรูป เสียง ประวัติเพื่อลูกหลานในอนาคตจะได้รู้ภูมิหลังของตัวเอง สามารถค้นหาทางคอมพิวเตอร์ได้ทันที ลูกหลานในอนาคตจะได้ฟังเสียงของบรรพบุรุษตัวเอง

5. บริเวณรอบศาลเจ้าฯอนาคตจะสร้างอาคารแบบจีน เพื่อให้เกิดคล้ายเป็นไชน่าทาวน์ของเกาะสมุย รวบรวมร้านอาหารอร่อย และของที่ระลึกมาไว้ที่นี่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอนาคต เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแก่สังคมทั้งหมดนี้คือ ปณิธานของเราภาคประชาชนในชีวิตนี้ที่จะอุทิศแก่สังคมในโครงการ

มอบไว้ให้กับแผ่นดิน

ขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสร้างศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย
ตั้งแต่ปี 2551 - 2555 (25/8/2555)
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางด้านขวามือค่ะ


บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุน ร่วมสร้างองค์กวนอู

ชื่อบัญชี สมาคมศาลเจ้ากวนอู
เลขที่บัญชี  432-2-09644-8
ธนาคาร ธนชาติ
สาขาย่อย หาดละไม
ประเภท ออมทรัพย์

 

ความช่วยเหลือ

เรารู้ว่าพวกคุณเองก็รักเกาะสมุย และอยากให้เกาะแห่งนี้ยังเป็นเกาะสวรรค์ตลอดไป เพียงแค่คุณร่วมบริจาค คุณก็สามารถทำให้ความฝันของเกาะสมุยก็จะกลายเป็นความจริง

คุณสามารถติดต่อบริจาคเงินได้กับเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าทุกคน พร้อมกับรับหลักฐานการบริจาคได้ทันที

เงินบริจาคสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาทเป็นต้นไปเราจะจารึกไว้ที่ใต้ฐานองค์กวนอู ส่วนรายย่อยก็จะบันทึกไว้ตามจุดอื่นๆรอบตัวอาคารศาลเจ้าฯ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถช่วยเราได้ด้วยการบอกต่อไปยังเพื่อนๆ ของคุณ ทุกคนสามารถบริจาคเงินได้ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร

Contribution

We know that all of you love Samui and wish that this Island will be forever the heaven Island, just donate to let Samui dream comes true.

You can donate some money with all officers of shrine and you will get the donation evidence right away.

Donation more than 100,000 Baht, your name will be endorsed under the Guan-Yu Statue. Regarding the others, they will be carved any other place around the shrine. Moreover, you can help us by informing about this shrine to your friends and they can donate money by means of bank transfer


เกร็ดความรูปเรื่องการแห่ก๋ง

การแห่ก๋งก็เหมือนการแห่กษัตริย์ในสมัยโบราณ เพื่อประพาสเยี่ยมราษฏร์
หรือขุนนางในสมัยโบราณ สมัยยังไม่มี
รถยนต์ การเยี่ยมเยียนนั้นจะเสด็จไปตามถนนใหญ่หรือเส้นทางหลักเท่านั้น ราษฏรจะนำของมาถวายต้อนรับ พวก
ที่อยู่ในซอยจะออกมาตั้งปะรำหรือตั้งโต๊ะที่ทางเสด็จผ่าน

.
“ กวนอู ” หรือ “ กวนกง ” เป็นวีรบุรุษจากยุคราชวงศ์ตงฮั่นของจีน ใบหน้าของกวนอูเป็นสีแดงก่ำ ท่านได้รับการบูชาในฐานะของเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม มนุษยธรรม และความกล้าหาญ พวกเราเชื่อว่า การบูชาเทพเจ้ากวนอูจะนำมาซึ่งโชคลาภและความร่ำรวย

“Guan Yu” or “Guan Gong” was the hero of Tonghan Dynasty era of China. With red face Guan is worshipped as a god of loyalty, righteousness, humanity, and courage. We believe that paying homage to Guan Yu will return fortune and walth.

คลิกเลย!!

สวัสดีครับชาวศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย ปีนี้ปีดีมังกรทอง ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกันด้วยความเป็นมงคล ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิต
ศรัทธาร่วมกันไหว้เจ้า ณ ศาลเจ้ากวนอูครับ
ความหมายของการแห่ก๋ง : การแห่ก๋งนั้น ก็เหมือนกับการแห่กษัตริย์ประพาสเยี่ยมราษฏร์ของกษัตริย์หรือขุนนางผู้ใหญ่สมัย
โบราณ


 
สิงหาคม 2555
 
สิงหาคม 2554
 
ศาลเจ้ากวนอูทำพิธีย้ายก๋งมาอยู่ที่ศาลเจ้าหลังใหม่
ศาลเจ้ากวนอูทำพิธีย้ายก๋งมาอยู่ที่ศาลเจ้าหลังใหม่ หลังจากที่ได้รับเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่าน ตอนนี้เรามีภาพศาลเจ้าหลังใหม่ที่กำลังสร้าง และภาพพิธีวันย้ายก๋งมาให้ชมค่ะ อ่านรายละเอียด
กิจกรรมแห่ก๋งปี 2554 คลิกเลย!!
 
กิจกรรมกินเจ คลิกเลย!! 
กิจกรรมวันตับเงาคลิกเลย!!

 

 


 

 
         

ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย
190/1 หมู่ 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 84310 โทร. : 077-418-854 077-418-854 Fax: 077-418-856 ,E-mail address : info@saljaohuathanon.com , Website : http://www.saljaohuathanon.com