แห่ก๋ง ปี 2561

แห่ก๋ง ปี 2561

เกร็ดความรูปเรื่องการแห่ก๋ง

การแห่ก๋งก็เหมือนการแห่กษัตริย์ในสมัยโบราณ เพื่อประพาสเยี่ยมราษฏร์หรือขุนนางในสมัยโบราณ สมัยยังไม่มีรถยนต์ การเยี่ยมเยียนนั้นจะเสด็จไปตามถนนใหญ่หรือเส้นทางหลักเท่านั้น ราษฏรจะนำของมาถวายต้อนรับ พวก ที่อยู่ในซอยจะออกมาตั้งปะรำหรือตั้งโต๊ะที่ทางเสด็จผ่าน

วันแห่ก๋งปีนี้ 2561 ผ่านไปแล้ว สิ่งที่มีให้ดูเป็นที่ระลึกค่ะ ภาพถ่ายค่ะ เพื่อเป็นร่องรอยของประวัติศาสตร์ ปีนี้เราแห่ก๋งกันที่ศาลเจ้าค่ะ เนื่องด้วยสมัยที่ปรับเปลี่ยนไป รถราวิ่งบนท้องถนนมากมาย การแห่ การเดินขบวนจะมีการกีดขวางทางจราจร ดังนั้น คณะกรรมศาลเจ้าภายใต้การนำของนายวิรัช พงศ์ฉบับนภา จึงปรับให้บ้านเรือนต่างๆ พาของไหว้มาจัดโต๊ะไหว้ที่ศาลเจ้าแทน แล้วจากนั้น จึงเชิญลงลงจากอ่ามแล้วแห่ไปตามโต๊ะของบ้านเรือนแต่หลังที่จัดเตรียมไว้

Info

View Project
  • /