ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุยเปิดให้เช่าองค์กวนอู บูชา
มี ปางบู้ และ ปางบุ๋น

เบอร์ ติดต่อ 077 424420 ต่อฝ่ายบัญชี หรือ 077 418 854

เจ้าพ่อกวนอู ท่านเป็นเทพเจ้า แห่งความซื่อสัตย์ พูดคำไหนเป็นคำนั้น และยังกตัญญูรู้คุณ ต่อแผ่นดินมาก ดังจะเห็นได้จาก วรรณคดีจีนในสมัยโบราณเรื่อง สามก๊ก ได้กล่าวถึงประวัติของท่าน ในการปกป้องแผ่นดินจากทรราช คือโจโฉนั่นเอง

ท่านช่วยเล่าปี่ทำสงครามด้วยความจงรักภักดีมาตลอด ในเรื่องความกตัญญูรู้คุณคนนั้น ท่านกวนอูเป็นหนึ่ง จะเห็นได้จากเนื้อเรื่องในสามก๊ก ตอนที่กวนอูดักจับโจโฉได้ เนื่องจากโจโฉก็เคยมีบุญคุณกับท่านกวนอู ท่านกวนอูจึงปล่อยโจ โฉไปเพื่อทดแทนคุณ ที่โจโฉเคยมีกับท่านทั้ง ๆ ที่รู้ว่า ถ้าปล่อยโจโฉไปตัวเองอาจต้องได้รับโทษ ถึงตาย

ท่านก็ยอมเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณ ที่โจโฉเคยมีกับท่าน จะเห็นได้ว่า ท่านมีความกตัญญูรู้คุณทั้งคนและแผ่นดิน สมแล้วที่พี่น้องชาวจีนทั่วแผ่นดิน และ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพยกย่องเจ้าพ่อกวนอูเป็นอย่างมาก

คุณผู้มิได้มีเชื้อสายจีนก็สามารถเคารพกราบไหว้ท่านได้ เพราะการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่น เจ้าพ่อกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นั้น ผลดีย่อมเกิดกับผู้บูชาอย่างแน่นอน

การบูชา เจ้าพ่อกวนอู

1. ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยต่าง ๆ ไม่ให้เข้ามาทำร้ายกับผู้ที่บูชาท่าน
2. บ้านใดมีรูปแทนองค์ท่าน ท่านจะช่วยคุ้มครองผู้ที่อยู่ในบ้านนั้น ให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ให้หันหน้ารูปแทนองค์ท่านไปทางหน้าประตูบ้าน แต่ห้ามหันไปทางทิศตะวันออกเด็ดขาด
3. สถานที่วางแท่นองค์บูชา ต้องสะอาด และควรติดไปสีแดงให้ท่านจะดีมาก
4. หากมีเรื่องเดือดร้อนต้องการให้ท่านช่วยเป็นพิเศษ ให้ทำการเผากระดาษเงิน กระดาษทองแล้วส่งกระแสจิตถึงท่าน บอกกล่าวในเรื่องที่คุณเดือดร้อนให้ท่านได้รับรู้ ท่านจะช่วยให้คุณพ้นทุกข์อย่างแน่นอน
5. ท่านจะช่วยดลบันดาลความมั่งคั่งร่ำรวย ให้กับผู้ที่เคารพบูชาท่าน แต่ผู้นั้นต้องทำมาหากินแบบสุจริต ไม่คดโกงใคร
6. หากต้องคดีความขึ้นโรงขึ้นศาล แต่ผู้นั้นไม่ใช่ผู้กระทำผิด ให้บอกกล่าวกับท่าน ท่านจะช่วยให้ผู้นั้นพ้นผิดได้

เครื่องบูชา

ควรที่จะนำอาหาร ผักผลไม้ น้ำชา (ชาจีน) และดอกไม้บูชาท่าน เพียงเท่านี้ท่านก็จะคอยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายไม่ให้เกิดกับตัวคุณ และครอบครัวของคุณ

 

รายชื่อผู้บริจาคเงินสร้างศาลเจ้า
กวนอูปี
พ.ศ. 2551-2555(25/8/55)

คุณวิรัช-คุณชญาภา พงศ์ฉบับนภา
โรงแรมพาวิลเลียนสมุยบูทิครีสอร์ท
3,570,945.00
คุณวชิระ , คุณจิตติภา สถิระกุล 2,100,000.00
คุณพิไลพรรณ ชวาลรัตน์
1,157,680.00
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
คุณสมเกรียติ ศรีแผ้ว 898,000.00
สาขาเกาะสมุย 782,875.90
คุณกำธร วังอุดม 715,000.00
คุณดำรงค์ บรมธนรัตน์ 700,000.00
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร 500,000
คุณจารุวรรณ - คุณยิ่งศักดิ์ ฐิตวัฒนกุล
500,000.00
คุณวนิดา บุญโสภณ(เกตุภักดี) 500,000.00
คุณวิทยา - คุณพิมพ์พร ทองสุข 500,000.00
คุณสุพจน์ พจน์เนตราคม 500,000.00
คุณอิสระ พรหม สวัสดิ์ 500,000.00
"บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด
ในนาม คุณบุญชัย และคุณอรวรรณ พงษ์เภตรา" 500,000.00
ศาลเจ้ากวนอูตลาดเก่าเยาวราช 500,000.00
คุณชมพูนุช ฮุนตระกูล 400,000.00
"คุณยุทธ - คุณทัศนีย์ ธิติธางกูล
หจก.เกาะสมุยยุทธค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง" 377,970.00
คุณลิขิต อภิวัฒนกุล 312,500.00
คุณสุโขทัย เหงี่ยมไพศาล 300,000.00
บริษัท พรีเมียม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 300,000.00
ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล และ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด 350,000.00
คุณลิขิต บรมธนรัตน์ และ คุณพัชรา บรมธนรัตน์ 200,000.00
คุณสุวรรณ ภู่พกสกุล 200,000.00
คุณอัญชลี กิรติวิทยานนท์ ร้านแบล็คแคนยอน สมุย 210,000.00
คุณสมจิตร เหงียมไพศาล 157,980.00
Mr.Beekers Hendrikus Jacobus 150,000.00
"คุณก่อศักด์ ไชยรัศมีศักดิ์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบ.ซี พี ออลล์ จำกัด)" 150,000.00
คุณถนอมศรี รัตนรักษ์ 150,000.00
คุณนพมณฑน์ คงทอง 150,000.00
คุณนันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ 150,000.00
คุณนิภา,คุณ ฉัตรชัย แสงสุริยฉัตร 150,000.00
คุณรัตติกร พูลสวัสดิ์ 150,000.00
คุณอดิศักดิ์ เดี่ยวพานิชย์ 150,000.00
คุณอำพัน ศุภอรรถสิทธิ์ 150,000.00
บริษัท ทอมันดารา 150,000.00
บริษัท J T SAMUI CO.LID
150,000.00
บริษัท คลีนิค สุขภาพ เอเพ็กช์ 50,000.00
บริษัท ซีสเกลคอนสตรัคซั่น จำกัด 150,000.00
บริษัท นิวโมเดอร์นโฮม จำกัด 150,000.00
บริษัท สุราษฎร์ธานี อินเตอร์เนต จำกัด 150,000.00
หจก.ธำรงค์ชัย 150,000.00
คุณจันทร รัตนสุวรรณ 140,000.00
บริษัท ศิลาแกรณด์ วิว 128,500.00
"คุณพัทธ์ชนิศวร์ เลิศกรประดิษฐ์,คุณธนิษกานต์ วรวิทย์จรุง
และ ครอบครัว" 124,000.00
คุณอรพล เหงียมไพศาล 124,000.00
คุณกอบกุล เดี่ยวพานิช 120,000.00
คุณกาญจนา บรมธนรัตน์ 115,500.00
สมุยเคเบิ้ล โดยคุณอนวัช พจน์เนตราคม
111,000.00
คุณสิทธิพร เอี่ยมวัชรินทร์ 110,000.00
คุณวัลวลี ตันติกาญจน์ 101,000.00
โรงแรมกานดาบุรี สมุย 100,000.00
คุณเชาว์ เหงี่ยมไพศาล 100,000.00
คุณเนตร์ศิริ ,คุณสุวภักดิ์ วงศ์ธนาพรศีล 100,000.00
คุณเรืองนาม ใจกว้าง 100,000.00
คุณกมลทิพย์ โลหกิจถาวร 100,000.00
คุณกัลยารัตน์ กุลเหง้า 100,000.00
คุณชยาบุญ เพชรพรหม 100,000.00
คุณชัย ตันอรรถนาวิน 100,000.00
คุณชุมโชค การตพิธาน 100,000.00
คุณณรงค์,คุณสมหวัง วิลัยรัตน์ 100,000.00
คุณบรรเจิด สารีพัฒน์ 100,000.00
คุณปราถนา ศรีฟ้า 100,000.00
คุณพรพรรณ หลำวรรณะ 100,000.00
คุณพรรณี โชคณาพิทักษ์ 100,000.00
คุณอุทัย - คุณพิเชฐ ฟ้าทวีพร และ หจก.ฟ้าทวีพร
210,000.00
คุณพิศิษฐ์ เมฆถาวรสวัสดิ์ 100,000.00
คุณรามเนตร ใจกว้าง 100,000.00
คุณลันตา (พี่อ้อย) 100,000.00
คุณวรพงษ์ ลิ้มสุวรรณ 100,000.00
คุณวรวุฒิ เค้าอุทัย 100,000.00
คุณศศิธร พูลผล 100,000.00
คุณศักดา เดี่ยวพานิช 100,000.00
คุณสถิตย์ พงศ์ฉบับนภา 100,000.00
คุณสันติชัย สุเอกานนท์ 100,000.00
คุณสุกิจ พูลสวัสดิ์ 100,000.00
คุณสุทาสินี ภู่ศิริ 100,000.00
คุณสุนทร ภู่ไพบูลย์ 100,000.00
คุณสุนทร หวังพัฒนธน 100,000.00
คุณสุนีย์ ชีเกนบรุ๊ค 100,000.00
คุณสุวิทย์ นิลมัย 100,000.00
คุณหยาด และ ครอบครัว ภูไพบูลย์ 100,000.00
คุณอัมพร อุบลสถิตย์ 100,000.00
ดร.สามารถ และ คุณอุบลวรรณ ราชพลสิทธิ์ 100,000.00
บริษัท เค.พี.ชี.เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด 100,000.00
บริษัท แสงสิริเคมีเกษร จำกัด 100,000.00
บริษัท ชีอีชีอินเตอร์เนชั่นแนลลิมิเต็ต 100,000.00
คณะผ้าป่าจากกรุงเทพ โดยคุณพรพรรณ์ พรสถิตย์พงษ์(สุนีย์) 94,068.00
คุณแพทย์ ตัน วัชรสินธุ์ 84,000.00
คุณพิทักษ์ ศิริบัณทิตย์ 84,000.00
คุณสัมพันธ์ ก๊วยสมบุญ 84,000.00
ร้านเฮ้ง สี่ ยุ้ย 80,000.00
คุณกุลนาฎพย์ กองมณี 76,000.00
คุณมินทร์ลดา เกตุทัต คุณไชยกร ศิริรัตร์อัสดร 71,000.00
คุณก๋งโต้ง แซ่อุ๋ย 70,000.00
ดร.สมคิด - คุณอนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ 60,000.00
คุณพรพรรณ์ พรสถิตย์พงค์ และครอบครัว
58,000.00
คุณกริชพงค์ เค้าอุทัย 57,000.00
คุณชัชวาล ศุภธีรธรรม 56,000.00
คุณบวร ปิ่นชุมพลแสง 56,000.00
คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ 56,000.00
ร้านศิริรัตน์ 56,000.00
หจก. บุญดีสุราษฎร์ขนส่ง 56,000.00
คุณสุระศรี - คุณธัชณีย์ ไกรทองอยู่ หจก.วัฒนาพรการไฟฟ้า 86,171.00
คุณสุรชัย - สุพรรษา - สุทธิพงษ์ ตั้งใจตรง 53,000.00
คุณเลียง ศรีสถาพร 50,000.00
คุณเสาวณี สุเอกานนท์ 50,000.00
คุณจิราลักษณ์ เหงี่ยมไพศาล 50,000.00
คุณชัยพร กุมุทพงษ์พานิชย์ 50,000.00
คุณมงคล สิขรวิทย์ 50,000.00
คุณราศรี จุลกรังคะ 50,000.00
คุณสมศักดิ์ สุขเกษม 50,000.00
คุณสิทธิชัย ทัตติยพงศ์ 50,000.00
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 50,000.00
คุณอนันต์ ศรีโสมะสัจจะกุลและครอบครัว
50,000.00
คุณอาคม บุญสา 50,000.00
บริษัท นิวคอสตอล ประเทศไทย จำกัด
50,000.00
ร้านขวัญเฟอร์นิเจอร์ แม่น้ำ 50,000.00
คุณชัชชัย จิตบรรจง 48,500.00
คุณพรเทพ เตชะณรงค์ 48,000.00
คุณสินชัย ชัยอภินันทกุล 48,000.00
คุณสมศักดิ์ แซ่ฮ้อ ,คุณนิภา ฉันทะประเสริฐ และ ครอบครัว 43,000.00
โรงแรม Rammana Bantigne Resort 42,000.00
คุณธนภัทร ด่านวิริยกุล 42,000.00
คุณล้วน แซ่อุ่ย และ คุณบุญฮุย แซ่โหง่ว 41,000.00
กองทุนร.ต.ไพโรจน์ รัตตกุล และ โรงแรมคอรอลโคฟ
40,000.00
คุณสิริ อภิชนาพงค์ 40,000.00
คุณสมพร เอี่ยมวัชรินทร์ 35,000.00
คุณสาคร เดี่ยววัชกาญจน์ 35,000.00
ร้านโกไข่ (ตลาดหัวถนน) 35,000.00
หจก. สมุยอักษร 34,920.00
คุณจรุง เรืองศรี 31,000.00
คุณธนวัฒน์ เชียรสุขศิริ 30,000.00
คุณประกอบ วิศิษฐ์กิจการ 30,000.00
คุณประพจน์ ขวัญละไม 30,000.00
คุณปุญญวรีย์ พงศ์ฉบับนภา 30,000.00
คุณสนอง วางขุนทด 30,000.00
คุณอภิชาติ , คุณศรีพรรณา และครอบครัว
30,000.00
คุณอัญชัญ สมสวัสดิ์ 28,500.00
คุณทศพล สุขสำราญ 28,200.00
คุณโสภณ ศรีเพ็ชร์ 28,100.00
โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
28,000.00
คุณเตือนใจ จรัสเสถียร 28,000.00
คุณไพศาล ไม้เกตุ 28,000.00
คุณขวัญใจ ไพทูลย์ 28,000.00
คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ 28,000.00
คุณชูชาติ ก๊วยสมบุญ 28,000.00
คุณพงศ์สัณฑ์ ศรีเมือง 28,000.00
คุณภิรมย์ ด่านเจริญวนกิจ 28,000.00
คุณลิล้าน วิริยพานิช 28,000.00
บริษัท โตร่า (1992) จำกัด 28,000.00
บริษัท ที 49 จำกัด 28,000.00
บริษัท ไทยโต อาอุตสาหกรรม จำกัด 28,000.00
พ.ต.ต. อดิเรก จินตรานันท์ 28,000.00
คุณณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช 25,200.00
คุณสุรินทร์ ฐิติปุญญา 25,000.00
คุณพงศ์ศักดิ์ บุญมาศ 24,099.00
คุณดวงศมน แดงขุนทศ 24,000.00
คุณผาติวดี เพชรแผ่นดิน 24,000.00
บริษัท สิริสิน(เกาะสมุย) จำกัด 24,000.00
คุณน้อย เจ้าของบังกาโล 23,000.00
คุณบรรณจง รัตนพิทย์ 23,000.00
พญ. อัจจิมา สุวรรณจินดา 22,000.00
คุณเจ้เทียน 20,000.00
คุณเสนีย์ ภูวเศรฐธาวร 20,000.00
คุณการุณ ,คุณจามจุรี บรมธนรัตน์ 20,000.00
คุณจำลอง - คุณสุริย์ สมวงศ์ พร้อมครอบครัว 20,000.00
คุณฉัตรชัย สุขก้อน 20,000.00
คุณทนงศักดิ์ สมวงค์ 20,000.00
คุณวิศัลย์ และ คุณสุนีย์ ภู่ไพบูลย์ 20,000.00
คุณวีรพงษ์ สุรไพฑูรย์กร 20,000.00
บริษัท Premium Equipment 20,000.00
บริษัท ไทยวัฒนาไรซ์ โพรดัคท์ จำกัด 20,000.00
ร้าน โกเซ้ง 20,000.00
ร้านเจริญพงศ์ การช่าง 20,000.00
หจก.ภูมิภัทร จำกัด 17,215.00
คุณพยุง กล่ำเครืองาม 16,200.00
Mr.Tan Cheong Eng 15,400.00
คุณเกษมศักดิ์ ทรัพย์เจริญ 15,000.00
คุณกิ้มหว้า แซ่อุ่ย 15,000.00
คุณจตุพร วัชรานาถ 15,000.00
คุณชวลิต ศุภทัศนา 15,000.00
คุณชาลี บุนนาค 15,000.00
คุณต๊ก - คุณพวงชมพู รุจิระยรรยง 15,000.00
คุณประกอบ และ คุณสุกัญญา เดี่ยวพานิช 15,000.00
คุณปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ 15,000.00
คุณผวน วิลัยรัตน์ 15,000.00
คุณพัชรี เอกอินทุมาศ 15,000.00
คุณภคพล ภู่วิจารณ์ 15,000.00
คุณมลฑล บูรณสุขสมบัติ และคุณสุภาพร นาคเจริญพร 15,000.00
คุณวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม 15,000.00
คุณสมศรี และ คุณย่ง ด่านวิริยะกุล 15,000.00
คุณสันติ จุลศักดิ์ศรีสกุล 15,000.00
คุณอรนุช ธนุสุทธิยาภรณ์ 15,000.00
บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูล ไฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 15,000.00
คุณสุรินทร์ บุญจันทร์ 14,100.00
คุณโกเอี่ยน ลิ่มสุวรรณ 14,000.00
คุณกนธร ปิติผลวานิช 14,000.00
คุณคริสมาส์ อภินันทพร 14,000.00
คุณชัยวัฒน์ ,คุณบุบผา ,ดช ชยุต อุดมวิทย์
14,000.00
คุณณัชฌารีย์ ชาติวงศ์ 14,000.00
คุณธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม 14,000.00
คุณประทีป เมืองแก้ว 14,000.00
คุณพัชนี ชัยวัฒน์ 14,000.00
คุณสมบัติ จันทร์สุด 14,000.00
คุณสหพล เนียงนากจำนงค์ 14,000.00
คุณสุริยา สีน้ำเงิน 14,000.00
คุณอภิชาติ ชโยภาส 14,000.00
คุณหาญชัย สาตราภัย 12,900.00
คุณน้องเก่า,คุณน้องใหม่ 12,000.00
คุณสุเลี้ยน แซ่อุ่ย 12,000.00
ร้านข้าวมันไก่ไหหลำ (ป้าเพ็ญ) 12,000.00
คุณนฤมล ตรังสมบัติ 11,000.00
เพื่อน มหาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น ต.อ.
33 10,000.00
คุณเกี่ยม,คุณพวงพรรณ เอี่ยมวัชรินทร์ 10,000.00
คุณเขียว สีฟ้า,ลูกดิว-ลูกขวัญ 10,000.00
คุณโกมินทร์ อภิวัฒนกุล 10,000.00
คุณก๊กฮวย สงาน แซ่ภู่ 10,000.00
คุณฉลอง กรรณสุวรรณ และครอบครัว 10,000.00
คุณฉัตรชัย สุขก้อนและครอบครัว 10,000.00
คุณชาญณรงค์ จันทร์ผ่อง 10,000.00
คุณชูชาติ อุปริพุทธกุล 10,000.00
คุณถนอนพงศ์ พานิช 10,000.00
คุณนงเยาว์ ภู่ศิริ 10,000.00
คุณน๋อตี๋ , คุณล้าน แซ่อุ่ย 10,000.00
คุณนัดดาเพ็ญ ทุมมานนท์ 10,000.00
คุณบุญชัย ศรีชัยยงพานิช 10,000.00
คุณบุญศักดิ์ เหล่ากิจเจริญ และครอบครัว
10,000.00
คุณประสงค์ -ทองขัน เสาร์สุขและครอบครัว 10,000.00
คุณพงศ์พันธ์ พรรัตนแสงและครอบครัว 10,000.00
คุณพรชัย กิจวรพงษ์ 10,000.00
คุณพรทิพย์ รจิระยรรยง 10,000.00
คุณมณี อุ่ยประเสริฐ 10,000.00
คุณยกโต้ง ด่านอนุพันธ์ ,คุณ วรรณี ด่านอนุพันธ์และครอบครัว 10,000.00
คุณศุภชัย อาชารักษ์ 10,000.00
คุณสกล และ คุณเจี๊ยบ ภูวเศรษฐาวร 10,000.00
คุณสุขี จันทรโชติ 10,000.00
คุณสุติชัย เอี่ยวเล็ก 10,000.00
คุณสุทธิชัย ทัตติยพงศ์ และครอบครัว 10,000.00
คุณอรวรรณ วงศ์สถิตย์พร และครอบครัว 10,000.00
บริษท ชี.วาย.ทรัค แอนด์ ออยล์ จำกัด 10,000.00
บริษัท ปิโตรไทย จำกัด 10,000.00
ร้านแบล็คแคนยอนสมุย ( หน้าทอน เฉวง ละไม ) 10,000.00
ร้านละไมปูนปั้น โคงเคียน สมุย 10,000.00
ร้านฮั่วเฮง พานิช เยาวราช 10,000.00
ห้างหุ้นส่วน จำกัด นวกิตติแมนชั่น และ กิจทวีไฟเบอร์ 10,000.00
ห้างหุ่นส่วนจำกัด ฟ้าทวีพร 10,000.00
คุณกมินทร์ อภิวัฒนกุล 9,000.00
คุณพรศิริ มโนหาญ 9,000.00
คุณทฤษฎี อาษารัฐ 8,800.00
ครอบครัวสินเปี่ยมเชาว์ 8,000.00
คุณสมจิต อภิชนาพงค์(ญาติเจ้บี๋) 7,000.00
ร้านไม้สนหน้าเมือง (แฟนคุณหยัง) 6,500.00
คุณพวงชมพู รุจิระยรรยง 6,000.00
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี 5,900.00
คุณวรวิทย์,คุณวิรัช 5,100.00
คุณสุวรัตน์ เดี่ยววานิช 5,100.00
คุณ สนิท บูทองรัตน์ 5,000.00
คุณเลื่อน แช่อุย 5,000.00
คุณโกเซ้ง 5,000.00
คุณโอภาส อัสนี 5,000.00
คุณใจทิพย์ ควรทรงธรรม 5,000.00
คุณกล้า กอเจริญ และครอบครัว 5,000.00
คุณจรูญ (ผิน) ลือรุ่งโรจน์ 5,000.00
คุณชูลิต วัชรสินธุ์ 5,000.00
คุณฐิติรัตน์ วรธงชัย และครอบครัว 5,000.00
คุณธัญดา อุดมเพชรภัณฑ์ 5,000.00
คุณธัญยธนณ์ ไวยมุกข์กานนท์ 5,000.00
คุณธันย์วรินทร์ พงศ์ฉบับนภา 5,000.00
คุณพิสิษฐ์ ด่านอนุพันธ์ 5,000.00
คุณรัชนี วรธงไชย และครอบครัว 5,000.00
คุณละเอียด รุจิระยรรยงค์ 5,000.00
คุณวรวิทย์ ด่านชัยวิจิตร 5,000.00
คุณวานิชย์เจริญ (ดี) 5,000.00
คุณวิชัยรัตน์ พูลสมบัติ 5,000.00
คุณวิศิษฐ์ เบญจกุลนิฐจ์ 5,000.00
คุณสมชัย (จิว) ธรรมารัตน์ 5,000.00
คุณสมชาย สัมพันธ์ชัยวสุ และ คุณอัปสร อินทรียานนท์ 5,000.00
คุณสมศักดิ์ ภูริทัต 5,000.00
คุณอนันต์ อุ่นพิพัฒน์ และครอบครัว 5,000.00
คุณอ้อม 5,000.00
คุณอัครพล พฤกษะวัน 5,000.00
คุณอัจฉรา นันทกิจ 5,000.00
คุณอั่ว ทองสุข 5,000.00
บริษัท เจ็ดสตูดิโอ จำกัด 5,000.00
บริษัท สายวิวัฒน์ อุตสาหกรรม จำกัด 5,000.00
"รวมยอดบริจาค ตั้งแต่ปี 2550 - 2555
ยอดเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป" 27,881,923.90
รวมยอดบริจาครายย่อยและบริจาคอื่นๆ
ตั้งแต่ปี 2550 - 2555 718,462.00
รวมบริจาคทั้งสิ้น 28,600,385.90

 

 

 
         

ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย
190/1 หมู่ 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 84310 โทร. : 077-418-854 077-418-854 Fax: 077-418-856 ,E-mail address : info@saljaohuathanon.com , Website : http://www.saljaohuathanon.com